Danh mục sản phẩm

Liệt kê:
Sắp xếp:
Vò lan nhỏ xinh
Vò lan nhỏ xinh, hợp cắm hoa trên bàn làm việc, bàn phấn Cao: 11cm, rộng: 11cm, miệng rộng..
75,000 vnđ
Trước thuế: 75,000 vnđ
Trụ loe kẻ xanh
Trụ loe kẻ xanh, lọ này rất dễ cắm các loại hoa Cao: 26cm, bụng rộng: 15cm, miệng rộng: 14..
210,000 vnđ
Trước thuế: 210,000 vnđ
Lọ loe cao vẽ sen màu
Lọ loe cao vẽ sen màu, hợp cắm sen, lys hoặc loa kèn Cao: 30cm, bụng rộng: 19cm, miệng rộn..
260,000 vnđ
Trước thuế: 260,000 vnđ
Vò loe nhỏ vẽ sen đỏ
Vò loe nhỏ vẽ sen đỏ, hợp cắm hoa lùn như baby, hồng tỉ muội... Cao: 15cm, bụng rộng: 16cm..
110,000 vnđ
Trước thuế: 110,000 vnđ
Lọ Men C
Lọ men C kích thước:  Cao: 28cm Rộng: 18cm Miệng rộng: 13cm Gía: 480k/ lọ ..
480,000 vnđ
Trước thuế: 480,000 vnđ
Lọ Men C
Lọ men C kích thước:  Cao: 28cm Rộng: 18cm Miệng rộng: 13cm Gía: 480k/ lọ ..
480,000 vnđ
Trước thuế: 480,000 vnđ
Lọ Men C
Lọ men C kích thước:  Cao: 28cm Rộng: 18cm Miệng rộng: 13cm Gía: 480k/ lọ ..
480,000 vnđ
Trước thuế: 480,000 vnđ
Lọ Men C
Lọ men C kích thước:  Cao: 28cm Rộng: 18cm Miệng rộng: 13cm Gía: 480k/ lọ ..
480,000 vnđ
Trước thuế: 480,000 vnđ
Lọ Men C
Lọ men C kích thước:  Cao: 28cm Rộng: 18cm Miệng rộng: 13cm Gía: 480k/ lọ ..
480,000 vnđ
Trước thuế: 480,000 vnđ
Lọ Men C
Lọ men C kích thước:  Cao: 28cm Rộng: 18cm Miệng rộng: 13cm Gía: 480k/ lọ ..
480,000 vnđ
Trước thuế: 480,000 vnđ
Lọ Men C
Lọ men C kích thước:  Cao: 28cm Rộng: 18cm Miệng rộng: 13cm Gía: 480k/ lọ ..
480,000 vnđ
Trước thuế: 480,000 vnđ
Lọ Men C
Lọ men C kích thước:  Cao: 28cm Rộng: 18cm Miệng rộng: 13cm Gía: 480k/ lọ ..
480,000 vnđ
Trước thuế: 480,000 vnđ
Tranh gốm cảnh đồng quê 04 - 50x50cm
..
480,000 vnđ
Trước thuế: 480,000 vnđ
Tranh gốm Bát Tràng - hai cô gái 02 - 50x50cm
..
480,000 vnđ
Trước thuế: 480,000 vnđ
Tranh gốm cảnh đồng quê
..
480,000 vnđ
Trước thuế: 480,000 vnđ