Danh mục sản phẩm

Liệt kê:
Sắp xếp:
Vại muối dưa
..
1,950,000 vnđ
Trước thuế: 1,950,000 vnđ
Vại muối dưa
..
195,000 vnđ
Trước thuế: 195,000 vnđ
Vại muối dưa
..
195,000 vnđ
Trước thuế: 195,000 vnđ
Vại muối dưa
..
195,000 vnđ
Trước thuế: 195,000 vnđ
Vại muối dưa
..
195,000 vnđ
Trước thuế: 195,000 vnđ
Vại muối dưa
Vại muối dưa có 5 màu, gồm 2 loại: 2 kg và 4 kg - Loại 2 kg: Cao 20cm, rộng 18cm. Gía: 160..
160,000 vnđ
Trước thuế: 160,000 vnđ
Vại muối dưa
Vại muối dưa có 5 màu, gồm 2 loại: 2 kg và 4 kg - Loại 2 kg: Cao 20cm, rộng 18cm. Gía: 160..
160,000 vnđ
Trước thuế: 160,000 vnđ
Vại muối dưa
- Loại 2 kg: Cao 20cm, rộng 18cm. Gía: 160k/c( gồm cả nén) ..
160,000 vnđ
Trước thuế: 160,000 vnđ
Âu đựng muối
Âu đựng muối có 5 màu, gồm 2 loại: 1 kg và 2 kg - Loại 1 kg: Cao 12cm, rộng 10 cm giá 55k/..
75,000 vnđ
Trước thuế: 75,000 vnđ
Vại muối dưa
- Loại 2 kg: Cao 20cm, rộng 18cm. Gía: 160k/c( gồm cả nén) ..
160,000 vnđ
Trước thuế: 160,000 vnđ