Danh mục sản phẩm

Liệt kê:
Sắp xếp:
Ấm chén hoa dây
Ấm cao: 12cm, rộng 13cm, đĩa lót F14 Chén cao: 5cm, miệng rộng 7,5cm, đĩa lót F 11,5cm G..
480,000 vnđ
Trước thuế: 480,000 vnđ
Ấm chén gốm to đen
'Ấm chén gốm to đen Ấm cao: 10cm, rộng 10cm, đĩa lót F11,5 Chén cao: 4,5cm; miệng rộng 6cm,..
320,000 vnđ
Trước thuế: 320,000 vnđ
Ấm chén gốm màu ghi kẻ chỉ
Ấm chén gốm màu ghi kẻ chỉ Ấm cao: 9cm, rộng 10cm , đĩa lót F12 Chén cao: 3,5cm, rộng 6c..
380,000 vnđ
Trước thuế: 380,000 vnđ
Ấm chén men rạn thủy tinh
Ấm chén men rạn thủy tinh ấm cao: 10cm, rộng 11cm, đĩa lót F12 chén cao: 4cm, miệng rộng..
220,000 vnđ
Trước thuế: 220,000 vnđ
Ấm chén men rạn thủy tinh
Ấm chén men rạn thủy tinh ấm cao: 10cm, rộng 11cm, đĩa lót F12 chén cao: 4cm, miệng rộng..
220,000 vnđ
Trước thuế: 220,000 vnđ
Ấm chén men rạn thủy tinh
Ấm chén men rạn thủy tinh ấm cao: 10cm, rộng 11cm, đĩa lót F12 chén cao: 4cm, miệng rộng..
220,000 vnđ
Trước thuế: 220,000 vnđ
Ấm chén tâm trà đen khay chữ nhật( bộ nhỏ)
Ấm chén tâm trà đen khay chữ nhật( bộ nhỏ) Ấm cao: 7cm, rộng 9cm, đĩa lót F10 Chén cao: ..
220,000 vnđ
Trước thuế: 220,000 vnđ
Ấm chén đào đắp nổi
Ấm chén đào đắp nổi có đĩa đổ nước thừa Ấm cao: 12cm, rộng 12cm, đĩa lót F 12 Chén cao: ..
450,000 vnđ
Trước thuế: 450,000 vnđ
Ấm chén vại khắc chim đào
Ấm chén vại khắc chim đào Ấm cao: 11,5cm rộng 11cm, đĩa F 13 Chén cao: 5,5cm, miệng rộng..
480,000 vnđ
Trước thuế: 480,000 vnđ
Ấm chén vuốt khắc chim đào
Ấm chén vuốt khắc chim đào Ấm cao: 9,5cm rộng 11cm, đĩa F 13 Chén cao: 5cm, miệng rộng 6..
380,000 vnđ
Trước thuế: 380,000 vnđ
Ấm chén quai vuông khắc chim đào
    Ấm chén quai vuông khắc chim đào Ấm cao: 8cm rộng 11cm, ..
350,000 vnđ
Trước thuế: 350,000 vnđ
Ấm chén gốm
Ấm cao: 8cm, rộng 10cm, đĩa F10cm Chén cao: 4cm, miệng rộng 5,5cm, đĩa F 8,5cm ..
280,000 vnđ
Trước thuế: 280,000 vnđ
Ấm chén gốm
Ấm cao: 8cm, rộng 10cm, đĩa F10cm Chén cao: 4cm, miệng rộng 5,5cm, đĩa F 8,5cm ..
280,000 vnđ
Trước thuế: 280,000 vnđ
Ấm chén minh long số 2
Ấm chén sứ Minh long số 2  - Ấm cao: 14cm, rộng 13cm - Chén cao: 5cm, rộng: 6cm -..
200,000 vnđ
Trước thuế: 200,000 vnđ
Ấm chén gốm khắc sen
Ấm chén gốm khắc sen Ấm cao: 7cm, rộng 11cm Chén cao: 4cm, miệng rộng 5,5cm ..
350,000 vnđ
Trước thuế: 350,000 vnđ