Danh mục sản phẩm

Liệt kê:
Sắp xếp:
ẤM CHÉN HẠT TO XANH
ẤM CHÉN HẠT TO XANH  - ấm cao 10cm, rộng 13cm, đĩa F15 - Chén cao 4cm, miệng rộng 7..
600,000 vnđ
Trước thuế: 600,000 vnđ
ẤM CHÉN HẠT TO NÂU
  ẤM CHÉN HẠT TO XANH  - ấm cao 10cm, rộng 13cm, đĩa F15 - Chén cao 4cm, m..
600,000 vnđ
Trước thuế: 600,000 vnđ
Ấm chén vẽ vàng băng xanh tràm
Ấm chén vẽ vàng băng xanh tràm.  - Ấm cao: 20cm, bụng rộng 15cm, đĩa lót F14 - Chén..
4,200,000 vnđ
Trước thuế: 4,200,000 vnđ
Ấm chén vẽ vàng băng xanh tím.
Ấm chén vẽ vàng băng xanh tím.  - Ấm cao: 20cm, bụng rộng 15cm, đĩa lót F14 - Chén ..
3,500,000 vnđ
Trước thuế: 3,500,000 vnđ
Ấm chén tống bọc đồng
Set ấm chén tống bọc đồng  Ấm cao: 8cm, rộng 10cm Chén cao: 4cm, miệng rộng 6cm H..
2,150,000 vnđ
Trước thuế: 2,150,000 vnđ
Ấm chén tích xanh bọc đồng
Set ấm chén tích xanh bọc đồng  Ấm cao: 10cm, rộng 10cm Chén cao: 4cm, miệng rộng 6..
2,150,000 vnđ
Trước thuế: 2,150,000 vnđ
Ấm chén nâu gốm bọc đồng
Set ấm chén nâu gốm bọc đồng  Ấm cao: 8cm, rộng 10cm Chén cao: 4cm, miệng rộng 6cm ..
2,150,000 vnđ
Trước thuế: 2,150,000 vnđ
Ấm chén bọc đồng
Set ấm chén bọc đồng dùng để uống trà mạn  Ấm cao: 10cm, rộng 10cm Chén cao: 4cm, m..
2,150,000 vnđ
Trước thuế: 2,150,000 vnđ
Ấm chén quả hồng ganh
Ấm chén quả hồng ganh - ấm cao: 10cm, rộng 11cm - chén cao: 3,5cm, miệng rộng 6cm Giá:..
550,000 vnđ
Trước thuế: 550,000 vnđ
Ấm chén vuốt bọc đồng+ phụ kiện
Ấm chén vuốt bọc đồng+ phụ kiện Ấm cao: 9,5cm rộng 11cm, đĩa F 13 Chén cao: 5cm, miệng r..
1,550,000 vnđ
Trước thuế: 1,550,000 vnđ
Ấm chén tròn ganh
Ấm chén tròn ganh Ấm cao: 11cm, bụng rộng 11cm Chén cao: 4cm, miệng rộng 6cm Giá: 650k..
650,000 vnđ
Trước thuế: 650,000 vnđ
Ấm chén tích ganh
Ấm chén tích ganh Ấm cao: 11cm, bụng rộng 11cm Chén cao: 4cm, miệng rộng 6cm Giá: 650k..
650,000 vnđ
Trước thuế: 650,000 vnđ
Ấm chén quả hồng vẽ sen
Ấm chén quả hồng vẽ sen ẤM Cao: 7cm, rộng 11cm Chén cao: 4cm, miệng rộng 5,5cm Giá: 65..
650,000 vnđ
Trước thuế: 650,000 vnđ
Ấm chén quả hồng vẽ đào
Ấm chén quả hồng vẽ đào+ phụ kiện Ấm cao: 7cm rộng 11cm, đĩa F 13 Chén cao: 4cm, miệng r..
1,500,000 vnđ
Trước thuế: 1,500,000 vnđ
Ấm chén đắp sen nổi
Ấm chén đắp sen nổi Ấm cao: 8cm, bụng rộng 10cm Chén cao: 3,5cm; miệng rộng 5,5cm Giá:..
350,000 vnđ
Trước thuế: 350,000 vnđ